Vanwege corona geen  Kitten-, Katten- en Veteranenmiddag (KKV) in 2021. We hopen elkaar volgend jaar wel weer te kunnen ontmoeten. Eind oktober prikken wij een datum voor onze Algemene Ledenvergadering en de KKV.

 Update juli 2020: De jubileum Meet & Greet en de KKV gaat dit jaar definitief niet door. Het bestuur van De Noorman informeert de leden binnenkkort over de ALV 2020.

Donderdag 12 maart 2020 heeft het bestuur in goed overleg besloten de ALV, Meet & Greet en de KKV op zaterdag 28 maart tot nader order uit te stellen in verband met het om zich heen grijpende Coronavirus. We weten dat een aantal mensen kwetsbaar zijn en risico’s met betrekking tot hun gezondheid lopen. Daarom willen we geen onnodige risico’s lopen. Het spijt ons bijzonder, maar we organiseren deze bijeenkomsten graag op een ander moment. Hierover informeren wij jullie zo snel mogelijk.